Tour trong nước - dành cho cơ quan

(HE 09) Đà Lạt – “Bali Việt Nam” Que Garden – Kim Ngân Hills “Điểm Checkin mới ” (Khởi hành: 23/6 – 26/6/2022)

Giá: Giá từ 2.990.000 đ/Khách

Thời gian: 03 ngày 03 đêm
Ngày khởi hành: 23/06/2022
Ngày về: 26/06/2022
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(HE03) HÀ NỘI – TRÀNG AN – BÁI ĐÍNH – HẠ LONG – KDL YÊN TỬ – SAPA (KH: 21/6 – 26/6/2022)

Giá: 10.845.000 đ/Khách

Thời gian: 06 ngày 05 đêm
Ngày khởi hành: 21/06/2022
Ngày về: 26/06/2022
Phương tiện: Đi về bằng Máy bay + Xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

Đà Lạt – Bali Việt Nam Que Garden Kim Ngân Hills “Điểm Checkin mới ” ( KH: 10/3-13/3 )

Giá: 2.690.000VND/ khách

Thời gian: 03 ngày 03đêm
Ngày khởi hành: 10/03/2022
Ngày về: 13/03/2022
Phương tiện: Đi bằng ô tô
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(HE02) Phú Quốc – Grand World -Tp Không Ngủ Hòn Thơm Park Trải nghiệm cáp treo dài 7.899.9m (KH: Theo yêu cầu)

Giá: Từ 3.600.000 vnđ

Thời gian: 03 ngày 02 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng Tàu Cao Tốc
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(HE10) Nha Trang – Đà Lạt (Khởi hành: 06/7–>10/7/2022)

Giá: 3.960.000 đ/Khách

Thời gian: 04 ngày 04 đêm
Ngày khởi hành: 06/07/2022
Ngày về: 10/07/2022
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(HE01) Hòn Sơn Rái (KH: 11/6 – 12/6/2022 & 25/6 – 26/6/2022 & 09/7- 10/7/2022)

Giá: 1.750.000đ/Khách

Thời gian: 02 ngày 01 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Bằng xe + Tàu Cao tốc
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.VTCD15) KDL Bình Châu – Vịnh Marina – Vũng Tàu

Giá: Chỉ từ 2.240.000 đ/Khách

Thời gian: 03 ngày 02 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.VTCD14) Vũng Tàu – KDL Suối Tiên

Giá: Chỉ từ 1.425.000 đ/Khách

Thời gian: 02 ngày 01 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.01DAY-16) Về Cồn Chim Người Quê Chỉ Có Tấm Lòng

Giá: Chỉ từ 660.000 đ/Khách

Thời gian: 01 ngày
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.01DAY-15) Nhà Vườn Nam Bộ – Làng Tre Cái Bè

Giá: Chỉ từ 525.000 đ/Khách

Thời gian: 01 ngày
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.01DAY-13) Rừng Tràm Trà Sư – Chùa Tà Pạ – Tri Tôn

Giá: Chỉ từ 590.000 đ/Khách

Thời gian: 01 ngày
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.MT010) HÀ TIÊN THẬP CẢNH

Giá: Chỉ từ 1.225.000 đ/Khách

Thời gian: 02 ngày 01 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.MT03) CHÂU ĐỐC – NÚI CẤM – HÀ TIÊN

Giá: Chỉ từ 1.260.000 đ/Khách

Thời gian: 02 ngày 01 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.01DAY-12) Vũng Tàu Biển Hẹn

Giá: Chỉ từ 680.000 đ/Khách

Thời gian: 01 ngày
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.01DAY-11) Tiền Giang – Bến Tre Trại rắn Đồng Tâm

Giá: Chỉ từ 520.000 đ/Khách

Thời gian: 01 ngày
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.01DAY-10) Tây Ninh – Trung Ương Cục Miền Nam

Giá: Chỉ từ 605.000 đ/Khách

Thời gian: 1 ngày
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.01DAY-09) Long Hải – Dinh Cô – Trang Trại Cừu Suối Nghệ

Giá: Chỉ từ 630.000 đ/Khách

Thời gian: 1 ngày
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.01DAY-08) Khám Phá Đảo Hải Tặc – Hòn Tre

Giá: Chỉ từ 675.000 đ/Khách

Thời gian: 01 ngày
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.01DAY-07) Khám Phá Đảo Bà Lụa – Ba Hòn Đầm

Giá: Chỉ từ 690.000 đ/Khách

Thời gian: 01 ngày
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.01DAY-06) Hà Tiên Thập Cảnh

Giá: Chỉ từ 595.000 đ/Khách

Thời gian: 01 ngày
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp