Tour trong nước - dành cho cơ quan

(NDCQ.TNG02) Buôn Ma Thuột – Buôn Đôn – Đà Lạt

Giá: Chỉ từ 2.865.000 đ/Khách

Thời gian: 05 ngày 04 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.TNG01) Buôn Ma Thuột – Buôn Đôn – Đà Lạt

Giá: Chỉ từ 2.475.000 đ/Khách

Thời gian: 04 ngày 04 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.VTCD09) Vũng Tàu – Đà Lạt

Giá: Chỉ từ 2.320.000 đ/Khách

Thời gian: 04 ngày 03 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.VTCD08) Vũng Tàu – Vịnh Marina

Giá: Chỉ từ 1.325.000 đ/Khách

Thời gian: 02 ngày 01 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.VTCD07) Vũng Tàu – Trang trại Cừu Suối Nghệ

Giá: Chỉ từ 1.160.000 đ/Khách

Thời gian: 02 ngày 01 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.VTCD06) Long Hải -Vũng Tàu

Giá: Chỉ từ 1.220.000 đ/Khách

Thời gian: 02 ngày 01 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.VTCD05) Côn Đảo lịch sử Thiên nhiên kỳ vỹ – Lịch sử oai hùng

Giá: Chỉ từ 2.800.000 đ/Khách

Thời gian: 03 ngày 02 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng tàu cao tốc
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.VTCD04) Côn Đảo Huyền Thoại

Giá: Chỉ từ 2.190.000 đ/Khách

Thời gian: 02 ngày 01 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng tàu cao tốc
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.VTCD03) Côn Đảo lịch sử

Giá: Chỉ từ 2.370.000 đ/Khách + VMB

Thời gian: 03 ngày 02 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng máy bay
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.VTCD02) Côn Đảo – Khám phá Hòn Bảy Cạnh

Giá: Chỉ từ 3.050.000 đ/Khách

Thời gian: 03 ngày 02 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng tàu cao tốc
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.VTCD01) Bình Châu – Trang trại cừu Suối Nghệ – Vũng Tàu

Giá: Chỉ từ 1.250.000 đ/Khách

Thời gian: 02 ngày 01 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.PTNT06) Phan Thiết – Khám phá Đảo Phú Quý

Giá: Chỉ từ 2.950.000 đ/Khách

Thời gian: 03 ngày 03 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe & Tàu cao tốc Supper Đông
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.PTNT05) Biển xanh Lagi – Mũi Kê Gà – Dinh Thầy Thím

Giá: Chỉ từ 1.290.000 đ/Khách

Thời gian: 02 ngày 01 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.PTNT04) Phan Thiết – Lâu đài rượu Vang

Giá: Chỉ từ 1.290.000 đ/ Khách

Thời gian: 02 ngày 02 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.PTNT03) Phan Thiết – Lâu đài rượu Vang – KDL Tà Cú

Giá: Chỉ từ 1.365.000 đ/Khách

Thời gian: 02 ngày 02 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.PTNT02) Phan Thiết – Đà Lạt

Giá: Chỉ từ 2.340.000 đ/Khách

Thời gian: 04 ngày 04 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.PTNT01) Ninh Chữ – Khám phá đảo Bình Hưng

Giá: Chỉ từ 2.250.000 đ/Khách

Thời gian: 03 ngày 02 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.1NGAY02) Bến Tre – Cồn Bửng Khu ủy Sài Gòn Gia Định

Giá: Chỉ từ 520.000 đ/Khách

Thời gian: 01 ngày
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.DL05) Đà Lạt – Vườn rau Thủy Canh

Giá: Chỉ từ 1.930.000 đ/Khách

Thời gian: 03 ngày 03 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.DL04) KDL Madagui – Đà Lạt Con Đường Tơ Lụa- Hoa Sơn Điền Trang

Giá: Chỉ từ 2.330.000 đ/Khách

Thời gian: 04 ngày 03 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp