Tour trong nước - dành cho cơ quan

(NDCQ.DL03) Sắc Hoa Đà Lạt

Giá: Chỉ từ 1.860.000 đ/Khách

Thời gian: 03 ngày 02 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.DL02) Đà Lạt – KDL Thác Đamb’ri

Giá: Chỉ từ 2.385.000 đ/Khách

Thời gian: 04 ngày 03 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.DL01) Đà Lạt – Trang trại bò sữa DalatMilk – Cánh đồng hoa bướm

Giá: Chỉ từ 1.965.000 đ/Khách

Thời gian: 03 ngày 03 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.1NGAY10) Vũng Tàu – Đồi cừu Suối Nghệ

Giá: Chỉ từ 660.000 đ/Khách

Thời gian: 01 ngày
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.1NGAY09) Tiền Giang – Bến Tre

Giá: Chỉ từ 460.000 đ/Khách

Thời gian: 01 ngày
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.1NGAY08) Tây Ninh – Căn Cứ Trung Ương Cục Miền Nam

Giá: Chỉ từ 595.000 đ/Khách

Thời gian: 01 ngày
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.1NGAY07) KDL Lâm Viên Núi Cấm – Châu Đốc

Giá: Chỉ từ 560.000 đ/Khách

Thời gian: 01 ngày
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.1NGAY11) Long Hải – Dinh Cô

Giá: Chỉ từ 665.000 đ/Khách

Thời gian: 01 ngày
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.1NGAY06) Khám phá đảo Hải Tặc

Giá: Chỉ từ 790.000 đ/Khách

Thời gian: 01 ngày
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.1NGAY05) Khám phá đảo Bà Lụa – Ba Hòn Đầm

Giá: Chỉ từ 750.000 đ/Khách

Thời gian: 01 ngày
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.1NGAY04) Hà Tiên Thập Cảnh

Giá: Chỉ từ 610.000 đ/Khách

Thời gian: 01 ngày
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.1NGAY03) Đảo khỉ Cần Giờ

Giá: Chỉ từ 565.000 đ/Khách

Thời gian: 01 ngày
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.1NGAY01) Bạc Liêu – Phật Mẹ Nam Hải

Giá: Chỉ từ 550.000 đ/Khách

Thời gian: 01 ngày
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.PQ08) PHÚ QUỐC THIÊN BIỂN ĐƯỜNG XANH CÂU CÁ & LẶN NGẮM SAN HÔ

Giá: Chỉ từ 2.600.000 đ/Khách

Thời gian: 03 ngày 02 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng phà
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.PQ07) Đảo Ngọc Phú Quốc

Giá: Chỉ từ 2.330.000 đ/Khách + VMB

Thời gian: 03 ngày 02 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về máy bay (Cần Thơ)
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.PQ06) ĐẢO NGỌC PHÚ QUỐC

Giá: Chỉ từ 2.275.000 đ/Khách + VMB

Thời gian: 03 ngày 02 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi máy bay về tàu
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.PQ05) Phú Quốc đảo Ngọc Câu cá trên biển & lặn ngắm san hô

Giá: Chỉ từ 2.530.000 đ/Khách

Thời gian: 03 ngày 02 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng tàu
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.PQ04) Phú Quốc thiên đường biển xanh

Giá: Chỉ từ 1.900.000 đ/Khách

Thời gian: 02 ngày 01 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng tàu
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.PQ03) Phú Quốc đảo Ngọc Khám phá Vinpearland & Vườn thú Safari

Giá: Chì từ 3.625.000 đ/Khách

Thời gian: 03 ngày 02 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng tàu
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.PQ02) Khám phá Vinpearland Phú Quốc Câu cá & lặn ngắm san hô

Giá: Chỉ từ 2.999.000 đ/Khách

Thời gian: 03 ngày 02 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng tàu
Điểm khởi hành: Đồng Tháp