CÔNG TY CP DU LỊCH ĐỒNG THÁP

Địa chỉ: 06 Đốc Binh Kiều, phường 02, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp
Điện thoại: (0277) 3852 136
Fax: (0277) 3855 639
E-mail: welcomedongthaptourist@gmail.com

TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH DU LỊCH ĐỒNG THÁP
Địa chỉ: Số 04 Đốc Binh Kiều, Phường 2, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp
Điện Thoại: 0277.3873.025 –  0277.3873.026
Fax: 0277.3855 744
Hotline : 0919.239.383 (Ms Hà)
Email: ttdhdldongthap@gmail.com

GỬI THÔNG TIN NGAY CHO CHÚNG TÔI