Tìm Kiếm

Điểm khởi hành

Chọn loại tour

Số Ngày

  • Nha co HTL
  • Du lịch trong nước
  • Sắc xuân Đồng Tháp
  • Tham quan Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê - Sa Đéc
  • Tham quan Nha Trang
  • Tham quan Campuchia

Tin nổi bật

Khảo sát sản phẩm du lịch tâm linh, biển đảo tại các tỉnh Duyên hải Đông Bắc

Triển khai Chương trình Hành động quốc gia về du lịch năm 2014, nhằm phát triển sản phẩm du lịch tại Quảng Ninh và các tỉnh Duyên hải Đông Bắc. Tổng cục Du lịch đã tổ chức Chương trình khảo sát sản phẩm du lịch tâm linh, biển đảo tại một số điểm đến ở Hải Dương và Quảng Ninh, diễn ra từ ngày 23 đến ngày 28/8/2014.

Du Lịch Nước Ngoài

SIEMREAP – PHNOMPENH (Tour Lễ 2/9)

Số Ngày: 04 ngày 03 đêm
Giá: USD

Xem chi tiết Đặt tour

PHNOM PENH (Tour Lễ 2/9)

Số Ngày: 02 ngày 01 đêm
Giá: USD

Xem chi tiết Đặt tour

Phnompenh - Siem Reap - Shihanoukvile

Số Ngày: 05 ngày 04 đêm
Giá: USD

Xem chi tiết Đặt tour

Phnompenh - Shihanoukvile - Bokor

Số Ngày: 04 ngày 03 đêm
Giá: USD

Xem chi tiết Đặt tour

Du Lịch Trong Nước

Du Lịch Đồng Tháp

Chương trình Du lịch trong ngày