Tìm Kiếm

Điểm khởi hành

Chọn loại tour

Số Ngày

  • Nha co HTL
  • Du lịch trong nước
  • Sắc xuân Đồng Tháp
  • Tham quan Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê - Sa Đéc
  • Tham quan Nha Trang
  • Tham quan Campuchia

Tin nổi bật

Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2014

Nhằm tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2013 và đưa ra phương hướng hoạt động năm 2014, đồng thời báo cáo kết quả thực hiện Thỏa ước Lao động tập thể năm 2013; báo cáo công tác thi đua - khen thưởng của tập thể, cá nhân và tình hình thực hiện qui chế dân chủ của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Tháp.

Du Lịch Nước Ngoài

Du Lịch Trong Nước

Du Lịch Đồng Tháp

Chương trình Du lịch trong ngày