Tìm Kiếm

Điểm khởi hành

Chọn loại tour

Số Ngày

  • Nha co HTL
  • Du lịch trong nước
  • Sắc xuân Đồng Tháp
  • Tham quan Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê - Sa Đéc
  • Tham quan Nha Trang
  • Tham quan Campuchia

Tin nổi bật

Dongthaptourist triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)

Ngày 25/10 và 27/10/2014, Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Tháp tổ chức Hội nghị học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) cho toàn thể CB-CNV trong Công ty tại 3 khu vực: Cao Lãnh, Sa Đéc và Hồng Ngự. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng phòng TCHC Công ty chủ trì.

Du Lịch Nước Ngoài

Du Lịch Trong Nước

DI SẢN MIỀN TRUNG 2014

Số Ngày: 04 ngày 03 đêm
Giá: USD

Xem chi tiết Đặt tour

Côn đảo lịch sử

Số Ngày: 03 ngày 02 đêm
Giá: USD

Xem chi tiết Đặt tour

Sắc hoa Đà Lạt

Số Ngày: 04 ngày 03 đêm
Giá: USD

Xem chi tiết Đặt tour

Du Lịch Đồng Tháp

Chương trình Du lịch trong ngày