DU LỊCH ĐỒNG THÁP

(DLĐT10) “Trải nghiệm Làng nghề Dệt chiếu Định Yên Show diễn thực cảnh Chợ Ma Định Yên” Làng hoa Sa Đéc – KT Xẻo Quýt ( Show diễn được tổ chức vào Thứ 7 tuần thứ 3 của mỗi tháng )

Giá: Chỉ từ 1.360.000 đ/Khách

Thời gian: 02 ngày 01 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

Khu Ramsa VQG Tràm Chim – Chợ quê Cù Lao Tân Thuận – Làng DL Nông Nghiệp Xoài Mỹ Xương

Giá: Chỉ từ 1.370.000 đ/Khách

Thời gian: 02 ngày 01 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(LEHOIQUYT-02) “Lễ Hội Quýt Hồng Lai Vung diễn ra từ ngày 05/01 – 08/01/2023” VQG Tràm Chim Làng Hoa Sa Đéc Vườn Hồng Tư Tôn

Giá: Chỉ từ 1.435.000 đ/Khách

Thời gian: 02 ngày 01 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(LEHOIQUYT-01) “Lễ Hội Quýt Hồng Lai Vung diễn ra từ ngày 05/01 – 08/01/2023” Làng Hoa Sa Đéc – Sa Nhiên Garden Quýt Hồng Lai Vung

Giá: Giá từ 535.000 đ/Khách

Thời gian: 01 ngày
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(DLĐT05) Chùa Phước Kiểng – KDL Văn Hóa Phương Nam

Giá: Chỉ từ 445.000 đ/Khách

Thời gian: 01 ngày
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(DLĐT09) “Trải nghiệm Sa Đéc” Cánh Đồng Hoa Hồng Làng Hoa Sa Đéc

Giá: Chỉ từ 1.375.000 đ/Khách

Thời gian: 02 ngày 01 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(DLĐT03)RỪNG TRÀM XẺO QUÝT – KDL ĐỒNG SEN THÁP MƯỜI

Giá: Chỉ từ 495.000 đ/Khách

Thời gian: 01 ngày
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(DLĐT07) VQG Tràm Chim – Làng Hoa Sa Đéc – Vườn Hồng Tư Tôn

Giá: Chỉ từ 1.335.000 đ/Khách

Thời gian: 02 ngày 01 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(DLĐT06) Làng hoa Sa Đéc KDL Sinh thái Gáo Giồng

Giá: Chỉ từ 475.000 đ/Khách

Thời gian: 01 ngày
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(DLĐT08) Làng hoa Sa Đéc – Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê- Chùa Lá Sen – Gáo Giồng – VQG Tràm Chim

Giá: Chỉ từ 1.350.000 đ/Khách

Thời gian: 02 ngày 01 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(DLĐT04) KDT CỤ PHÓ BẢNG NGUYỄN SINH SẮC – KDL SINH THÁI GÁO GIỒNG

Giá: Chỉ từ 415.000 đ/Khách

Thời gian: 01 ngày
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(DLĐT02) KDL Happy Land Hùng Thy – Vườn Hồng Tư Tôn

Giá: Chỉ từ 535.000 đ/Khách

Thời gian: 01 ngày
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(DLĐT01) Rừng Tràm Xẻo Quýt – KDT Cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc

Giá: Chỉ từ 375.000 đ/Khách

Thời gian: 01 ngày
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp