(VL.TDL07) BIỂN SIHANOUKVILLE- NÚI BOKOR – PHNOMPENH

Giá: 3.790.000 đ/Khách

Thời gian: 03 ngày 02 đêm
Ngày khởi hành: 29/12/2018
Ngày về: 31/12/2018
Phương tiện: Bằng xe (Đi Ck Tịnh Biên về CK Dinh Bà)
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(VL.TDL05) PHÚ QUỐC ĐẢO NGỌC CÂU CÁ TRÊN BIỂN & LẶN NGẮM SAN HÔ

Giá: 2.880.000 đ/Khách

Thời gian: 03 ngày 02 đêm
Ngày khởi hành: 29/12/2018
Ngày về: 31/12/2018
Phương tiện: Đi về bằng tàu
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(VL.TDL03) ĐÀ NẴNG – BÀ NÀ – HỘI AN

Giá: 3.550.00 đ/khách + VMB

Thời gian: 03 ngày 02 đêm
Ngày khởi hành: 29/12/2018
Ngày về: 31/12/2018
Phương tiện: Bằng xe + máy bay
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(VL.TDL02)ĐÀ LẠT – CON ĐƯỜNG TƠ LỤA- HOA SƠN ĐIỀN TRANG

Giá: 2.290.000 đ/khách

Thời gian: 03 ngày 03 đêm
Ngày khởi hành: 28/12/2018
Ngày về: 31/12/2018
Phương tiện: Bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(VL.TDL06) Khám phá Angkor huyền bí SIEMRIEP – PHNOMPENH

Giá: 4.990.000 đ/khách

Thời gian: 04 ngày 03 đêm
Ngày khởi hành: 29/12/2018
Ngày về: 01/01/2019
Phương tiện: Bằng xe (Đi về CK Dinh Bà)
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(VL.TDL04) KHÁM PHÁ ĐẢO NAM DU

Giá: 1.750.000 đ/khách

Thời gian: 02 ngày 01 đêm
Ngày khởi hành: 29/12/2018
Ngày về: 30/12/2018
Phương tiện: Bằng tàu
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(VL.TDL01)ĐẢO BÌNH BA- NHA TRANG

Giá: 2.550.000 đ

Thời gian: 03 ngày 03 đêm
Ngày khởi hành: 28/12/2018
Ngày về: 31/12/2018
Phương tiện: Bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.MT14) Đảo Ngọc Phú Quốc

Giá: Chỉ từ 2.225.000 đ/Khách

Thời gian: 03 ngày 02 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về máy bay
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.1NGAY01) Bạc Liêu – Phật Mẹ Nam Hải

Giá: Chỉ từ 525.000 đ/Khách

Thời gian: 01 ngày
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.MT09) Khám phá Vinpearland Phú Quốc Câu cá & lặn ngắm san hô

Giá: Chỉ từ 3.275.000 đ/Khách

Thời gian: 03 ngày 02 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng tàu
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.MTR05) Con đường Di sản Miền Trung Đà Nẵng – Huế – Quảng Bình

Giá: Chỉ từ 6.245.000 đ/Khách

Thời gian: 08 ngày 07 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.MT08) Đảo Bà Lụa – Ba hòn Đầm – Hòn Trẹm

Giá: Chỉ từ 1.560.000 đ/Khách

Thời gian: 02 ngày 01 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.MTR02) Đà Nẵng – Bà Nà – Hội An

Giá: Chỉ từ 2.930.000 đ/Khách

Thời gian: 03 ngày 02 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng Máy bay
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.MT07) Khám phá Đảo Hòn Sơn

Giá: Chỉ từ 1.500.000 đ/Khách

Thời gian: 02 ngày 01 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(HS01) Bảo Tàng Chứng Tích Chiến Tranh – Công viên nước Đầm Sen

Giá: Chỉ từ 390.000 đ/Khách

Thời gian: 1 Ngày
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(HS02) Bến nhà Rồng – Công viên Văn hóa Đầm Sen

Giá: Chỉ từ 400.000 đ/Khách

Thời gian: 1 Ngày
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(HS03) Địa đạo Củ Chi – Công viên Nước Củ Chi

Giá: Chỉ từ 400.000 đ/Khách

Thời gian: 1 Ngày
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(HS04) Dinh Độc Lập – Công viên Văn hóa Đầm Sen

Giá: Chỉ từ 405.000 đ/Khách

Thời gian: 1 Ngày
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(HS06) Khu lưu Niệm Tôn Đức Thắng – Công viên nước Sao Vàng

Giá: Chỉ từ 305.000 đ/Khách

Thời gian: 1 Ngày
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(HS07) Khu du Lịch Suối Tiên – Siêu thị Nhật Aeon

Giá: Chỉ từ 375.000 đ/Khách

Thời gian: 1 Ngày
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(HS08) Thảo Cầm Viên – Công viên Văn Hóa Đầm Sen

Giá: Chỉ từ 425.000 đ/Khách

Thời gian: 1 Ngày
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp