Tour vé lẻ Tháng 06

(HE08) BANGKOK – PATTAYA (KH: Thứ 4 & Thứ 6 Hàng Tuần, Tháng 6 & Tháng 8/2022)

Giá: 8.250.000 đ/Khách

Thời gian: 05 ngày 04 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng Máy bay + Xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(HE07) SINGAPORE MALAYSIA (KH: Tháng 6-7)

Giá: 12.090.000 đ/Khách

Thời gian: 05 ngày 04 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng Máy bay + Xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(HE01) Hòn Sơn Rái (KH: 09/7- 10/7/2022)

Giá: 1.750.000đ/Khách

Thời gian: 02 ngày 01 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Bằng xe + Tàu Cao tốc
Điểm khởi hành: Đồng Tháp