Tour Vé lẻ Tháng 11

(VL-NĐTB01 ) KHÁM PHÁ TÂY BẮC MÙA LÚA CHÍN – NỘI BÀI– MỘC CHÂU- MƯỜNG PHĂNG – ĐIỆN BIÊN- SA PA (KH: Hàng ngày từ Tháng 09-11 )

Giá: 10.615.000 đ/Khách

Thời gian: 05 ngày 04 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng máy bay
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(VL-NĐĐB01 )KHÁM PHÁ ĐÔNG BẮC MÙA HOA TAM GIÁC MẠCH (KH: Hàng ngày, Từ tháng 09-11 )

Giá: 11.815.000 đ/Khách

Thời gian: 06 ngày 05 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng máy bay
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(VL-NN04) CAO HÙNG – GIA NGHĨA ĐÀI TRUNG – ĐÀI BẮC ( KH: Hàng tuần từ Tháng 09-11 )

Giá: 10.588.000 đ/Khách

Thời gian: 05 ngày 04 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng máy bay
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(VL.NN06) Thủ Đo Phnompenh( KH: Ngày 09/11 – 10/11)

Giá: 3.200.000 đ/Khách

Thời gian: 02 ngày 01 đêm
Ngày khởi hành: 09/11/2019
Ngày về: 11/11/2019
Phương tiện: Bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp