TOUR VÉ LẺ NƯỚC NGOÀI TẾT ÂM LỊCH 2024

(VLNN – TET19) THIÊN ĐƯỜNG SEOUL VALENTINE LÃNG MẠN CÙNG TUYẾT MÙA ĐÔNG LOTTE WORLD – TẮM SAUNA – TRƯỢT TUYẾT – SHOPPING THẢ GA

Giá: TỪ 24.490.000VNĐ

Thời gian: 05 NGÀY 04 ĐÊM
Ngày khởi hành: 11/02/2024
Ngày về: 15/02/2024
Phương tiện: MÁY BAY + OTO
Điểm khởi hành: TP HCM

(VLNN – TET18) HONGKONG – THẨM QUYẾN – QUẢNG CHÂU ( KH: MÙNG 5 TẾT)

Giá: Từ 22.490.000VNĐ/ Khách

Thời gian: 05 Ngày 04 Đêm
Ngày khởi hành: 14/02/2024
Ngày về: 18/02/2024
Phương tiện: Máy bay và Ô Tô
Điểm khởi hành: TP HCM

(VLNN – TET17) HONGKONG – THẨM QUYẾN – QUẢNG CHÂU ( KH: MÙNG 3 TẾT)

Giá: Từ 22.490.00VNĐ/ Khách

Thời gian: 05 Ngày 04 Đêm
Ngày khởi hành: 12/02/2024
Ngày về: 16/02/2024
Phương tiện: Máy Bay và ÔTô
Điểm khởi hành: TP HCM

(VLNN -TET16) HONGKONG KẾT HỢP MUA SẮM (KH: MÙNG 1, MÙNG 2, MÙNG 3,MÙNG 5)

Giá: Từ 20.990.000VNĐ/ KHÁCH

Thời gian: 04 NGÀY 03 ĐÊM
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: MÁY BAY VÀ Ô TÔ
Điểm khởi hành: TP HCM

(VLNN – TET15) KHÁM PHÁ PHUKET – PHI PHI ( 29 TẾT VÀ MÙNG 6)

Giá: Từ 14.190.000VNĐ/ Khách

Thời gian: 04 Ngày 03 Đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Máy Bay và Ôtô
Điểm khởi hành: TP HCM

(VLNN – TET14) BANGKOK – PATTAYA (KH: MÙNG 7, MÙNG 8, MÙNG 9, MÙNG 10)

Giá: Từ 6.990.000VNĐ/ Khách

Thời gian: 05 Ngày 04 Đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Máy Bay và ÔTô
Điểm khởi hành: TP HCM

(VLNN TET13) BANGKOK – PATTAYA ( KH: MÙNG 6, MÙNG 7, MÙNG 8, MÙNG 9, MÙNG 10)

Giá: Từ 6.990.000VNĐ/ Khách

Thời gian: 05 Ngày 04 Đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Máy bay và ÔTô
Điểm khởi hành: TP HCM

(VLNN – TET12) BANGKOK – PATTAYA (28 TẾT, 30 TẾT, MÙNG 1, MÙNG 2, MÙNG 3 ,MÙNG 4)

Giá: Từ 8.990.000VNĐ/ Khách

Thời gian: 05 Ngày 04 Đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Máy bay và Ôtô
Điểm khởi hành: TP HCM

(VLNN – TET11) BANGKOK – PATTAYA (KH: 28 TẾT, 29 TẾT, 30 TẾT, MÙNG 4, MÙNG 5)

Giá: Từ 9.900.000VNĐ/ Khách

Thời gian: 05 Ngày 04 Đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Máy bay và Ôtô
Điểm khởi hành: TP HCM

(VLNN – TET 10) SINGAPORE – MALAYSIA (KH: 29 TẾT, MÙNG 2, MÙNG 3, MÙNG 4)

Giá: Từ 13.490.000VNĐ/ Khách

Thời gian: 05 Ngày 04 Đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Máy Bay và Ôtô
Điểm khởi hành: TP HCM

(VLNN – TET09) NHẬT BẢN CUNG ĐƯỜNG VÀNG TOKYO – YAMANASHI – NAGOYA – KYOTO – OSAKA (KH: MÙNG 1 TẾT)

Giá: Từ: 32.990.000VNĐ/ KHÁCH

Thời gian: 06 NGÀY 05 ĐÊM
Ngày khởi hành: 10/02/2024
Ngày về: 15/02/2024
Phương tiện: MÁY BAY VÀ ÔTÔ
Điểm khởi hành: TP HCM

(VLNN – TET08) KHÁM PHÁ ĐÀI LOAN (KH: MÙNG 3 TẾT)

Giá: Từ 20.880.000VNĐ/ Khách

Thời gian: 05 Ngày 04 đêm
Ngày khởi hành: 10/02/2023
Ngày về: 14/02/2023
Phương tiện: Máy Bay và ÔTô
Điểm khởi hành: TP HCM

(VLNN – TET06) CHIANG MAI – ĐÓA HỒNG PHƯƠNG BẮC ( KH: 29 TẾT VÀ MÙNG 6 TẾT)

Giá: Từ 12.990.000VNĐ/ Khách

Thời gian: 04 Ngày 03 Đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Máy bay và Ôtô
Điểm khởi hành: TP HCM

(VLNN – TET07) ĐÀI LOAN KHÁM PHÁ CAO HÙNG – ĐÀI TRUNG – ĐÀI BẮC ( KH MÙNG 1 TẾT)

Giá: Từ 17.880.000VNĐ/ khách

Thời gian: 05 NGÀY 04 ĐÊM
Ngày khởi hành: 10/02/2024
Ngày về: 14/02/2024
Phương tiện: Máy bay, ôtô
Điểm khởi hành: TP HCM

(VLNN – TET05) BANGKOK – PATTAYA ( KH: 28 TẾT, 29 TẾT, MÙNG 1, MÙNG 5, MÙNG 6, MÙNG 8)

Giá: Từ 9.990.000

Thời gian: 05 Ngày 04 Đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: MÁY BAY, ÔTÔ
Điểm khởi hành: TP HCM

(VLNN – TET04) BANGKOK – PATTAYA ( KH: 27 TẾT, 28 TẾT, 29 TẾT, MÙNG 1, MÙNG 2, MÙNG 4, MÙNG 5, MÙNG 8)

Giá: Từ 7.390.000VNĐ

Thời gian: 05 NGÀY 04 ĐÊM
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: MÁY BAY, ÔTÔ
Điểm khởi hành: TP HCM

(VLNN – TET03) SINGAPORE – MALAYSIA (KH 28 TẾT VÀ MÙNG 8)

Giá: Từ 12.690.000 VNĐ/ Khách

Thời gian: 05 NGÀY 04 ĐÊM
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: MÁY BAY VÀ ÔTÔ
Điểm khởi hành: TP HCM

(VLNN – TET02) SINGAPORE THÁC NƯỚC JEWEL – ĐẬP NƯỚC MARINA “NẤC THANG LÊN THIÊNG ĐƯỜNG” 1 NGÀY TỰ DO VUI CHƠI, MUA SẮM ( KH: 29 TẾT, 30 TẾT, MÙNG 3, MÙNG 6)

Giá: Từ 13.990.000VNĐ/ Khách

Thời gian: 04 Ngày 03 Đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Máy bay, ÔTô
Điểm khởi hành: TP HCM

(VLNN – TET01) SINGAPORE – THÁC NƯỚC JEWEL – GARDENS BY THE BAY CHÙA RĂNG PHẬT( KH: 23 TẾT, 25 TẾT, 30 TẾT, MÙNG 2, MÙNG 7, MÙNG 9)

Giá: Từ 9.390.000 VND/ Khách

Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Máy bay, Ôtô
Điểm khởi hành: TP HCM