Hà Nội

(VLNN-T03.04) Vòng cung Đông & Tây Bắc Hà Giang – Đồng Văn -SaPa – Hà Nội -Hạ Long (KH: 26/02 – 03/03/2024)

Giá: 14.880.000đ/Khách

Thời gian: 07 ngày 06 đêm
Ngày khởi hành: 26/02/2024
Ngày về: 03/03/2024
Phương tiện: Đi về bằng máy bay
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

( VLNĐ – T3 – 02) Xuân Về Trên Vùng Cao Đông Bắc Hà Giang – Cao Bằng – Thác Bản Giốc – Ba Bể

Giá: 10.750.000VNĐ/ KHÁCH

Thời gian: 05 NGÀY 04 ĐÊM
Ngày khởi hành: 01/03/2024
Ngày về: 05/03/2023
Phương tiện: MÁY BAY VÀ Ô TÔ
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(VLNĐ – T3 – 01) Sắc Xuân Trên Vùng Cao Tây Bắc Mộc Châu – Sơn La – Điện Biên – SaPa Trải nghiệm Cầu Kính Mộc Châu

Giá: 11.650.000VNĐ/ KHÁCH

Thời gian: 05 NGÀY 04 ĐÊM
Ngày khởi hành: 13/03/2024
Ngày về: 17/03/2024
Phương tiện: MÁY BAY + Ô TÔ
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(VLNĐ – TET04) NỘI BÀI – SAPA FANSIPAN – HÀ NỘI ( KH: MÙNG 2 TẾT)

Giá: Từ 11.445.000VNĐ/ KHÁCH

Thời gian: 04 Ngày 03 Đêm
Ngày khởi hành: 11/02/2024
Ngày về: 14/02/2024
Phương tiện: Máy bay và Ô Tô
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(VNNĐ -TETAL03) NỘI BÀI – TRÀNG AN – BÁI ĐÍNH- HẠ LONG – KDL YÊN TỬ – SAPA LÀO CAI – HÀ NỘI ( KH: Mùng 2,3,4,5,6 ÂM LỊCH)

Giá: Từ 13.375.000VNĐ/ Khách

Thời gian: 06 Ngày 05 Đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Máy Bay và Ô tô
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(VLNĐ – TETAL01) NỘI BÀI – TRÀNG AN -BÁI ĐÍNH – HẠ LONG – KDL YÊN TỬ (Mùng 2,3,4,5,6 ÂM LỊCH)

Giá: Từ 10.595.000VNĐ/ Khách

Thời gian: 04 Ngày 03 Đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Máy Bay và Ôtô
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(VL-MB04) HÀ NỘI – TRÀNG AN – BÁI ĐÍNH – HẠ LONG –SAPA (KH: vào thứ 5 hàng tuần)

Giá: Chỉ từ 10.400.000đ/Khách

Thời gian: 6 ngày 5 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi bằng xe và máy bay
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(VL-MB02) HÀ NỘI – TRÀNG AN – BÁI ĐÍNH – HẠ LONG – KDL YÊN TỬ ( KH: vào thứ 5 hàng tuần)

Giá: chỉ từ 7.630.000đ/Khách

Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi bằng xe và máy bay
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(VL-MB07) HÀ NỘI – HẠ LONG – HÀ NỘI NGỦ TÀU VIP (KH: vào thứ 7 hàng tuần)

Giá: chỉ từ 8.730.000đ/Khách

Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi bằng xe và máy bay
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(VL-MB06) HÀ NỘI – LÀO CAI – SAPA – FANSIPAN (KH: vào thứ 7 hàng tuần)

Giá: chỉ từ 8.430.000đ/Khách

Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi bằng xe và máy bay
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

“Mùa hoa Tam Giác Mạch – Vòng cung Đông Bắc ” Hà Giang – Cao Bằng- Thác Bản Giốc – Ba Bể (Khởi hành: 11/10-15/10/2023)

Giá: 9.500.000đ/Khách

Thời gian: 05 ngày 04 đêm
Ngày khởi hành: 11/10/2023
Ngày về: 15/10/2023
Phương tiện: Đi về bằng xe + máy bay
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

” Mùa Vàng Tây Bắc “Mộc Châu Sơn La – Điện Biên SaPa (Khởi hành: 21/9-25/9/2023)

Giá: 10.750.000đ/Khách

Thời gian: 05 ngày 04 đêm
Ngày khởi hành: 21/09/2023
Ngày về: 25/09/2023
Phương tiện: Đi về bằng xe + máy bay
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.MB10) Vòng cung Tây Bắc – Mộc Châu – Sơn La – Điện Biên – Đền Hùng

Giá: Chỉ từ 13.970.000 VNĐ/ Khách

Thời gian: 06 ngày 05 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng Máy bay
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(VL-MB05) NỘI BÀI – SƠN LA – ĐIỆN BIÊN – MỘC CHÂU (KH: vào thứ 5 tuần 01 vs 03 trong tháng)

Giá: chỉ từ 7.830.000đ/Khách

Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi bằng xe và máy bay
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(VL-MB03) NỘI BÀI – HÀ GIANG – ĐỒNG VĂN – NHO QUẾ (KH: vào thứ 5 tuần 01 với 03 trong tháng )

Giá: Chỉ từ 7.495.000đ/Khách

Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi bằng xe và máy bay
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(VL-MB01) NỘI BÀI – HÀ GIANG– ĐỒNG VĂN THÁC BẢN GIỐC – PÁC BÓ – HỒ BA BỂ (KH: 21 – 25/03/2024)

Giá: 10.150.000đ/khách

Thời gian: 05 ngày 04 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng Máy bay + Xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(VLE-THU03) HÀ NỘI – TRÀNG AN – BÁI ĐÍNH – HẠ LONG – KDL YÊN TỬ – SAPA (KH: Thứ 05 hàng tuần)

Giá: CHỈ TỪ 9.895.000 đ/Khách

Thời gian: 06 ngày 05 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng Máy bay + Xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.MB09) Khám Phá Tây Bắc – Mộc Châu – Sơn La – Điện Biên – SaPa

Giá: Chỉ từ 15.690.000 đ/Khách

Thời gian: 05 ngày 04 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng máy bay
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.MB08) Tam Đảo – Ninh Bình – Chùa Tam Chúc – Hà Nội – Đền Hùng

Giá: Chỉ từ 10.840.000 đ/Khách

Thời gian: 04 ngày 03 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.MB07) Hà Nội – SaPa – Chinh phục Fansipan bằng cáp treo

Giá: Chỉ từ 11.790.000 đ/Khách

Thời gian: 04 ngày 03 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng máy bay
Điểm khởi hành: Đồng Tháp