Đắk Lắk

(VLNĐ – TETAL 05) KDL TÀ ĐÙNG – VỊNH HẠ LONG TÂY NGUYÊN TUYỆT TÁC GIỮA ĐẠI NGÀN BUÔN MÊ THUỘT – BUÔN ĐÔN (KH: Mùng 2-5 Tết AL))

Giá: Từ 3.590.000VNĐ/ KHÁCH

Thời gian: 03 Ngày 03 Đêm
Ngày khởi hành: 11/02/2024
Ngày về: 14/02/2024
Phương tiện: ÔTÔ
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.NTG01) Buôn Ma Thuột- Đà Lạt

Giá: Chỉ từ 3.595.000 đ/Khách

Thời gian: 4 ngày 4 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: đi bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.TNG02) Buôn Ma Thuột – Nha Trang- Dốc Lết

Giá: Chỉ từ 4.280.000 đ/Khách

Thời gian: 04 ngày 04 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.TNG03) Tà Đùng- Buôn Ma Thuột- Nha Trang- Dốc Lết

Giá: Chỉ từ 5.125.000 đ/Khách

Thời gian: 05 ngày 04 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.TNG04) Buôn Ma Thuột- KDL Buôn Đôn

Giá: Chỉ từ 3.845.000 đ/Khách

Thời gian: 3 ngày 3 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng máy bay
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.TNG05) KDL Tà Đùng- Buôn Ma Thuột- Đà Lạt

Giá: Chỉ từ 4.760.000 đ/Khách

Thời gian: 05 ngày 04 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.TNG06) KDL Tà Đùng- Vịnh Hạ Long- Tây Nguyên Tuyệt tác giữa Đại ngàn Tây Nguyên- Buôn Ma Thuột- Buôn Đôn

Giá: Chỉ từ 3.720.000 đ/Khách

Thời gian: 03 ngày 03 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.TNG07) Huyền Thoại Núi rừng Tây Nguyên- KDL Tà Đùng- Buôn Ma Thuột- Gia Lai- Komtum

Giá: Chỉ từ 4.785.000 đ/Khách

Thời gian: 05 ngày 04 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.TNG08) Huyền Thoại Tây Nguyên Tà Đùng- Buôn Ma Thuột- Gia Lai- Komtum

Giá: Chỉ từ 4.140.000 đ/Khách

Thời gian: 4 ngày 4 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp