Campuchia

(VLNN.CPC-01) Thiên đường Biển BOKOR-SIHANOUKVILLE-PHNOMPENH Nghỉ 01 đêm tại Bokor – 01 đêm tại Sihanouk

Giá: chỉ từ 6.890.000đ/khách

Thời gian: 04 ngày 03 đêm
Ngày khởi hành: 18/07/2024
Ngày về: 21/07/2024
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.CPC05) PHNOMPENH Casino Nagaworld 5* ( Đi về CK Dinh Bà )

Giá: chỉ từ 2.645.000 vnđ/Khách

Thời gian: 02 ngày 01 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.CPC04) Thiên đường đảo Korong BOKOR – SIHANOUKVILLE-PHNOMPENH “Nghỉ 01 đêm tại Bokor 01 đêm tại Sihanouk” ( KH: theo yêu cầu )

Giá: Chỉ từ 5.785.000 vnđ/Khách

Thời gian: 04 ngày 03 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

( NDCQ.CPC03 ) Thiên đường đảo Korong SIHANOUKVILLE – BOKOR -PHNOMPENH “Nghỉ 01 đêm tại đảo Korong” ( KH: theo yêu cầu )

Giá: Chỉ từ 6.285.000 vnđ/Khách

Thời gian: 04 ngày 03 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.CPC02) SIHANOUKVILLE – BOKOR -PHNOMPENH “Nghỉ 01 đêm tại Sihanuokville” ( KH: theo yêu cầu )

Giá: Chỉ từ 4.160.000vnđ/Khách

Thời gian: 03 ngày 02 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.CPC01) Khám phá Angkor huyền bí SIEMRIEP – PHNOMPENH ( KH: theo yêu cầu )

Giá: chỉ từ 5.935.000đ/Khách

Thời gian: 04 ngày 03 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp