Tìm kiếm tour với Loại tour: "Tour dành cho học sinh". Điểm đến: "Tất cả"

(HS06) Khu lưu niệm Bác Tôn Đức Thắng – KDL Vạn Hương Mai

Giá: Chỉ từ 415.000 đ/Khách

Thời gian: 01 Ngày
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(HS12) Khu di tích lịch sử Tức Dụp

Giá: Chỉ từ 390.000đ/Khách

Thời gian: 01 ngày
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(HS 16) Công Viên Văn Hóa Suối Tiên – Siêu thị Nhật Aeon

Giá: 595.000VNĐ/Khách

Thời gian: 01 ngày
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(HS 15) Khu Du Lịch Sinh Thái Công viên nước Rio Long An – Công Viên Kỳ Quang Thế Giới

Giá: 535.000VNĐ/Khách

Thời gian: 01 ngày
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(HS 14) Làng Hoa Sa Đéc – KDL Văn Hóa Phương Nam

Giá: 375.000VNĐ/Khách

Thời gian: 01 ngày
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(HS 13) Làng Hoa Sa Đéc – Sa Nhiên Garden – Nhà Úp Ngược

Giá: 355.000VNĐ/Khách

Thời gian: 01 ngày
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(HS02) KDL Đảo Khỉ Cần Giờ

Giá: Chỉ từ 465.000 đ/Khách

Thời gian: 01 ngày
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(HS 12) Làng Hoa Sa Đéc – KDL Happy Land Hùng Thy

Giá: 490.000VNĐ/Khách

Thời gian: 01 ngày
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(HS 11) Khu Di Tích Nguyễn Sinh Sắc – Khu Di Tích Xẻo Quýt

Giá: Chỉ từ 305.000 đ/Khách

Thời gian: 01 ngày
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(HS01) Tây Ninh – Hồ Dầu Tiếng – Trung ương Cục Miền Nam

Giá: Chỉ từ 515.000 đ/Khách

Thời gian: 1 ngày
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: đi về bẳng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(HS 10) Khu Di Tích Nguyễn Sinh Sắc – KDL VH Phương Nam

Giá: chỉ từ 340.000VNĐ/Khách

Thời gian: 01 ngày
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(HS07) Dinh Độc Lập – Công Viên Văn Hóa Đầm Sen

Giá: 570.000VNĐ/Khách

Thời gian: 01 ngày
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(HS06) Dinh Độc Lập – Đầm Sen Water Park

Giá: 535.000VNĐ/Khách

Thời gian: 01 ngày
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(HS05) Bến Nhà Rồng – CV Văn Hóa Đầm Sen

Giá: 555.000VNĐ/Khách

Thời gian: 01 ngày
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(HS04) Bảo Tàng Chứng Tích Chiến Tranh – Đầm Sen Water Park

Giá: 535.000VNĐ/Khách

Thời gian: 01 ngày
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(HS03) Thảo Cầm Viên – CV Văn Hóa Đầm Sen

Giá: 600.000VNĐ/Khách

Thời gian: 01 ngày
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp