Tour Phan Thiết

Tour ( KLHE2024 ) Phan Thiết – Khám phá Đảo Phú Quý

Giá: Liên hệ

4.090.000đ/Khách

Thời gian: 03 ngày 02 đêm
Ngày khởi hành: 18/07/2024
Ngày về: 20/05/2024
Phương tiện: Đi về bằng xe & Tàu cao tốc Supper Đông
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

( VL.LE30/04-03 ) Thiên Đường Nghỉ Dưỡng Phan Thiết – Bikini Beach Mũi Né Lâu Đài Rượu Vang

Giá: 2,550,000Vnđ/Khách

Thời gian: 02 ngày 01 đêm
Ngày khởi hành: 30/04/2024
Ngày về: 01/05/2024
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.PTNT01) Phan Thiết- Khám Phá Đảo Phú Qúy

Giá: Chỉ từ 3.575.000đ/Khách

Thời gian: 3 ngày 2 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe & Tàu cao tốc Supper Đông
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.PTNT02) Biển Xanh Lagi- Mũi Kê Gà- Dinh Thầy Thím

Giá: Chỉ từ 2.430.000 đ/Khách

Thời gian: 2 ngày 1 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.PTNT03) Biển xanh Lagi Mũi Kê Gà Dinh Thầy Thím

Giá: Chỉ từ 2.450.000 đ/Khách

Thời gian: 2 ngày 1 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.PTNT04) Ninh Chữ- Vịnh Vĩnh Hy- Đảo Bình Hưng

Giá: Chỉ từ 3.875.000 đ/Khách

Thời gian: 03 ngày 02 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.PTNT05) Ninh Chữ- KDL Zoodoo Phan Rang- KDL Sao Biển

Giá: Chỉ từ 2.500.000 đ/ Khách

Thời gian: 02 ngày 02 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.PTNT06) Phan Thiết – Bikini Beach Novaworld Mũi Né Lâu Đài Rượu Vang

Giá: Chỉ từ 1.795.000đ/Khách

Thời gian: 02 ngày 01 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.PTNT07) Phan Thiết – Ninh Chữ Vịnh Vĩnh Hy

Giá: Chỉ từ 3.945.000 đ/Khách

Thời gian: 03 ngày 03 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.PTNT08) Phan Thiết – Lâu Đài Rượu Vang- KDL Tà Cú

Giá: Chỉ từ 1.795.000 đ/Khách

Thời gian: 2 ngày 1 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.PTNT09) Phan Thiết- KDL Bầu Trắng-Lâu Đài Rượu Vang-Bảo Tàng Nước Mắm

Giá: Chỉ từ 3.900.000 đ/Khách

Thời gian: 03 ngày 02 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp