Tour Nha Trang

(NDCQ.NT11) Nha Trang- KDL Diamond Bay

Giá: Gía chỉ từ 3.800.000 đ/Khách

Thời gian: 3 ngày 2 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng máy bay
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.NT01) Du ngoạn 4 đảo Nha Trang

Giá: Gía chỉ từ 3.230.000 đ/Khách

Thời gian: 03 ngày 03 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.NT02) Nha Trang – Du ngoạn 4 Đảo

Giá: Gía chỉ từ 3.740.000 đ/Khách

Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: đi bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.NT03) Nha Trang Biển gọi Tắm bùn khoáng Tháp Bà

Giá: Gía chỉ từ 3.715.000 đ/Khách

Thời gian: 4 ngày 4 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về tàu lữa 5*
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.NT04) Nha Trang – Đà Lạt

Giá: Gía chỉ từ 3.920.000 đ/Khách

Thời gian: 04 ngày 04 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: đi bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.NT05) Nha Trang – Đà Lạt

Giá: Gía chỉ từ 3.925.000 đ/Khách

Thời gian: 4 ngày 4 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.NT06) Nha Trang – Đà Lạt

Giá: Giá chỉ từ 4.550.000đ/khách

Thời gian: 5 ngày 4 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: đi bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.NT07) Nha Trang- Hòn Lao Đảo Khỉ

Giá: Gía chỉ từ 3.700.000 đ/Khách

Thời gian: 04 ngày 03 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.NT08) Nha Trang – Dốc Lết tắm khoáng

Giá: Gía chỉ từ 3.175.000đ/Khách

Thời gian: 03 ngày 03 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.NT09) Nha Trang – Winwonders

Giá: Gía chỉ từ 4.060.000 đ/Khách

Thời gian: 3 ngày 3 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.NT10) Nha Trang – Winwonders Tắm bùn khoáng

Giá: Gía chỉ từ 4.850.000đ/Khách

Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp