Tour Miền Trung

(NDCQ.MT01) Đà Nẵng – Bà Nà – Hội An – Khám phá Cù Lao Chàm

Giá: Chỉ từ 9.395.000 đ/Khách

Thời gian: 04 ngày 03 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng Máy bay
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.MT03) Đà Nẵng – Bà Nà – Hội An

Giá: Chỉ từ 8.135.000 đ/Khách

Thời gian: 03 ngày 02 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng Máy bay
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.MT08) Huế – Đà Nẵng – Bà Nà – Hội An

Giá: Chỉ 10.185.000VNĐ/Khách

Thời gian: 04 ngày 03 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng Máy bay
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.MT02) Đà Nẵng – Bà Nà – Hội An

Giá: Chỉ từ 8.585.000VNĐ/Khách

Thời gian: 03 ngày 02 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng Máy bay
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.MT04) Miền Trung – 01 điểm đến 03 di sản – Quảng Bình – Huế – Đà Nẵng – Bà Nà – Hội An

Giá: Chỉ từ 11.090.000VNĐ/Khách

Thời gian: 05 ngày 04 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng Máy bay
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.MT05) Con đường Di Sản Miền Trung – Đà Nẵng – Bà nà – Hội An – Huế – Quảng Bình

Giá: Chỉ từ 9.820.000VNĐ/Khách

Thời gian: 08 ngày 07 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.MT06) Đà Nẵng – Bà Nà – Hội An – Cố Đô Huế

Giá: Chỉ từ 10.185.000VNĐ/Khách

Thời gian: 04 ngày 03 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng Máy bay
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.MT07) Đà Nẵng – Bà Nà – Hội An – Cố Đô Huế

Giá: Chỉ từ 9.495.000VNĐ/Khách

Thời gian: 04 ngày 03 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng Máy bay
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.DAOLS01) Đảo Lý Sơn Quê hương đội hùng binh Hoàng Sa

Giá: Chỉ từ 2.760.000 đ/Khách + VMB

Thời gian: 03 ngày 02 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Bằng Máy bay
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.MTR05) Con đường Di sản Miền Trung Đà Nẵng – Bà Nà – Huế – Quảng Bình

Giá: Chỉ từ 7.460.000 đ/Khách + VMB

Thời gian: 08 ngày 07 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.MTR04) Miền Trung một điểm đến 03 di sản Huế – Quảng Bình-Đà Nẵng – Bà Nà – Hội An

Giá: Chỉ từ 5.480.000 đ/Khách + VMB

Thời gian: 05 ngày 04 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng Máy bay
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.MTR03) Con đường Di sản Miền Trung Huế – Đà Nẵng – Bà Nà – Hội An

Giá: Chỉ từ 4.425.000 đ/Khách + VMB

Thời gian: 04 ngày 03 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng Máy bay
Điểm khởi hành: Đồng Tháp