Phú Quốc

(VL.LE30/04-04) Phú Quốc – Grand World Cáp treo Hòn Thơm- CV Nước lớn nhất Đông Nam Á – Kiss Bridge ” Cầu Hôn”

Giá: 4,100,000

Thời gian: 3 ngày 2 đêm
Ngày khởi hành: 29/04/2024
Ngày về: 01/05/2024
Phương tiện: Đi về bằng tàu CT
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.PQ15) Phú Quốc – Grand World Tp Không Ngủ Câu cá trên biển & lặn ngắm san hô

Giá: Chỉ từ 3.115.000 VNĐ/Khách

Thời gian: 03 ngày 02 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng tàu CT
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.PQ14) Phú Quốc – Grand World Tp Không Ngủ Cáp Treo Hòn Thơm Câu cá trên biển & lặn ngắm san hô Cầu Hôn ” Kiss Bridge”

Giá: Chỉ từ 3.700.000 VNĐ/Khách

Thời gian: 03 ngày 02 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng tàu CT
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.PQ13) Phú Quốc – Vinwonders – Grand World Cáp treo Hòn Thơm- CV Nước lớn nhất Đông Nam Á Thưởng thức buffet 03 Miền tại Hòn Thơm Park

Giá: Chỉ từ 4.940.000 VNĐ/Khách

Thời gian: 03 ngày 02 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng tàu CT
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.PQ12) Phú Quốc – Vinwonders – Grand World Cáp treo Hòn Thơm- CV Nước lớn nhất Đông Nam Á Thưởng thức buffet 03 Miền tại Hòn Thơm Park

Giá: Chỉ từ 4.940.000 VNĐ/Khách

Thời gian: 03 ngày 02 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng tàu CT
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.PQ11) Phú Quốc – Vinwonders Grand World Phú Quốc Câu cá & lặn ngắm san hô

Giá: Chỉ từ 4.415.000 VNĐ/Khách

Thời gian: 03 ngày 02 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng tàu CT
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.PQ10) Phú Quốc Winwonders Grand World – Tp không ngủ

Giá: Chỉ từ 4.395.000 VNĐ/Khách

Thời gian: 03 ngày 02 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng tàu CT
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.PQ09) Phú Quốc Đảo Ngọc GrandWorld Vườn Thú Safari Vinwonders Khám phá 05 Đảo Ngủ 02 đêm Vinpearl 5*

Giá: Giá chỉ từ 9.375.000 VNĐ/Khách

Thời gian: 04 ngày 03 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng phà CT
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.PQ08) Phú Quốc Đảo Ngọc GrandWorld Vườn Thú Safari Vinwonders Hòn Thơm Park

Giá: Giá chỉ từ 5.685.000 VNĐ/Khách

Thời gian: 04 ngày 03 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng tàu CT
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.PQ07) Phú Quốc Đảo Ngọc GrandWorld -Vườn Thú Safari Vinwonders Tour Cano 4 Đảo – Hòn Thơm Park

Giá: Giá chỉ từ 5.840.000 VNĐ/Khách

Thời gian: 04 ngày 03 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng tàu CT
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.PQ06) Phú Quốc Đảo Ngọc Vườn Thú Safari Vinwonders Grand World – Tp không ngủ

Giá: Giá chỉ từ 4.680.000 VNĐ/Khách

Thời gian: 03 ngày 02 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng tàu CT
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.PQ05) Phú Quốc – GrandWorld Vinwonders- Safari Hòn Thơm Park Trải nghiệm cáp treo dài 7.899.9m

Giá: Giá chỉ từ 5.120.000 VNĐ/khách

Thời gian: 03 ngày 02 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng tàu CT
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.PQ04) Phú Quốc – Grand World Cáp treo Hòn Thơm- CV Nước lớn nhất Đông Nam Á Cầu Hôn Kiss Bridge

Giá: Giá chỉ từ 3.945.000 VNĐ/khách

Thời gian: 03 ngày 02 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng PHÀ CT
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.PQ03) Phú Quốc – Grand World Cáp treo Hòn Thơm- CV Nước lớn nhất Đông Nam Á Kiss Bridge ” Cầu Hôn”Biểu tượng mới Phú Quốc

Giá: Giá chỉ từ 4.100.000 VNĐ/khách

Thời gian: 03 ngày 02 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng tàu CT
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.PQ02) ĐẢO NGỌC PHÚ QUỐC Grand World – Câu cá trên biển & lặn ngắm san hô

Giá: Giá chỉ từ 3.220.000 VNĐ/khách

Thời gian: 03 ngày 02 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi máy bay về tàu CT
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.PQ01) Phú Quốc – Grand World Tp Không Ngủ “Khám phá Tour Cano 04 Đảo”

Giá: chỉ từ 3.740.000 đ/Khách

Thời gian: 03 ngày 02 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng tàu CT
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.PQ08) PHÚ QUỐC CÂU CÁ TRÊN BIỂN & LẶN NGẮM SAN HÔ

Giá: Chỉ từ 2.600.000 đ/Khách

Thời gian: 03 ngày 02 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng phà CT
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.PQ07) Phú Quốc- Cáp treo Hòn Thơm – CV nước lớn nhất Đông Nam Á – Thưởng thức Buffet 03 Miền tại Hòn Thơm Park Á – Thưởng thức Buffet

Giá: Chỉ từ 2.890.000 đ/Khách

Thời gian: 03 ngày 02 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng tàu CT
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.PQ06) ĐẢO NGỌC PHÚ QUỐC

Giá: Chỉ từ 1.900.000 đ/Khách

Thời gian: 02 ngày 01 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi máy bay về tàu
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.PQ05) Phú Quốc đảo Ngọc Câu cá trên biển & lặn ngắm san hô

Giá: Chỉ từ 2.550.000 đ/Khách

Thời gian: 03 ngày 02 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng tàu CT
Điểm khởi hành: Đồng Tháp