DU LỊCH ĐỒNG THÁP

(DLĐT05) Vườn Quốc Gia Tràm Chim – KDL Đồng Sen Tháp Mười

Giá: Chỉ từ 350.000 đ/Khách

Thời gian: 01 ngày
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(DLĐT09) KDL Sinh Thái Gáo Giồng – VQG Tràm Chim

Giá: Chỉ từ 950.000 đ/Khách

Thời gian: 02 ngày 01 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(DLĐT03)RỪNG TRÀM XẺO QUÝT – KDT GÒ THÁP- KDL ĐỒNG SEN THÁP MƯỜI

Giá: 285.000 đ

Thời gian: 01 ngày
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(DLĐT07) RỪNG TRÀM XẺO QUÝT – VQG TRÀM CHIM – KDL ĐỒNG SEN THÁP MƯỜI

Giá: Chỉ từ 1.000.000 đ/Khách

Thời gian: 02 ngày 01 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(DLĐT06) Làng hoa Sa Đéc – Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê- Chùa Lá Sen

Giá: Chỉ từ 320.000 đ/Khách

Thời gian: 01 ngày
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(DLĐT08) Làng hoa Sa Đéc – Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê- Chùa Lá Sen – Gáo Giồng – VQG Tràm Chim

Giá: Chỉ từ 1.170.000 đ/Khách

Thời gian: 02 ngày 01 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(DLĐT04) KDT CỤ PHÓ BẢNG NGUYỄN SINH SẮC – KDL SINH THÁI GÁO GIỒNG

Giá: Chỉ từ 350.000 đ/Khách

Thời gian: 01 ngày
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(DLĐT02) Làng hoa Sa Đéc – Vườn xoài Mỹ Xương – Vườn trái cây Mỹ Nữ

Giá: Chỉ từ 290.000 đ/Khách

Thời gian: 01 ngày
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(DLĐT01) Rừng Tràm Xẻo Quýt – KDT Cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc

Giá: Chỉ từ 275.000 đ/Khách

Thời gian: 01 ngày
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp