Khám phá Du lịch Miền Tây

(DLĐT09) “Trải nghiệm Sa Đéc” Cánh Đồng Hoa Hồng Làng Hoa Sa Đéc

Giá: Chỉ từ 1.375.000 đ/Khách

Thời gian: 02 ngày 01 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(DLĐT03)RỪNG TRÀM XẺO QUÝT – KDL ĐỒNG SEN THÁP MƯỜI

Giá: Chỉ từ 495.000 đ/Khách

Thời gian: 01 ngày
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(DLĐT07) VQG Tràm Chim – Làng Hoa Sa Đéc – Vườn Hồng Tư Tôn

Giá: Chỉ từ 1.335.000 đ/Khách

Thời gian: 02 ngày 01 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(DLĐT06) Làng hoa Sa Đéc KDL Sinh thái Gáo Giồng

Giá: Chỉ từ 475.000 đ/Khách

Thời gian: 01 ngày
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(DLĐT08) Làng hoa Sa Đéc – Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê- Chùa Lá Sen – Gáo Giồng – VQG Tràm Chim

Giá: Chỉ từ 1.350.000 đ/Khách

Thời gian: 02 ngày 01 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(DLĐT04) KDT CỤ PHÓ BẢNG NGUYỄN SINH SẮC – KDL SINH THÁI GÁO GIỒNG

Giá: Chỉ từ 415.000 đ/Khách

Thời gian: 01 ngày
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(DLĐT02) KDL Happy Land Hùng Thy – Vườn Hồng Tư Tôn

Giá: Chỉ từ 535.000 đ/Khách

Thời gian: 01 ngày
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(DLĐT01) Rừng Tràm Xẻo Quýt – KDT Cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc

Giá: Chỉ từ 375.000 đ/Khách

Thời gian: 01 ngày
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp