BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY CP DU LỊCH ĐỒNG THÁP

Bà. Lê Thị Nguyệt Thu
Chủ tịch HĐQT

Ông. Lê Hữu Tuy
Phó CT Thường trực HĐQT

Ông. Lê Đình Lịch
Thành viên HĐQT kiêm TGĐ Cty

Ông. Tống Duy Minh
Phó TGĐ Cty kiêm Giám đốc Khách Sạn Sa Đéc

Bà. Lê Thị Thu Hiền
Phó TGĐ Cty kiêm Giám đốc TT-ĐHDL

Ông. Trần Minh Trọng
Kế Toán Trưởng