Tour vé lẻ ghép đoàn

(VL.HE09) Phú Yên – Quy Nhơn Khám phá Đảo Kỳ Co Eo Gió (KH: 15/6–>19/06/21)

Giá: 6.375.000 đ/Khách

Thời gian: 04 ngày 04 đêm
Ngày khởi hành: 15/06/2021
Ngày về: 19/06/2021
Phương tiện: Đi bằng Tàu lửa về máy bay
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(VL.HE08) Ninh Chữ – Vịnh Vĩnh Hy Đảo Bình Hưng (KH: 18/6–>20/6/2021, 16/7–>18/7/2021)

Giá: 2.760.000 đ/Khách

Thời gian: 03 ngày 02 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(VL.HE07) PHÚ QUỐC – Vinwonders – Grand World – Hòn Thơm Park Trải nghiệm cáp treo dài 7.899.9m (KH: 29/05–>31/05/2021, 11/06–>13/06/21, 25/06–27/06/2021, 10/7–>12/07/2021, 23/7–>25/07/2021)

Giá: 4.030.000 đ/Khách

Thời gian: 03 ngày 02 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Bằng xe + Tàu Cao tốc
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(VL.HE06) Nha Trang – Đà Lạt (09/6–>13/6/2021, 14/7–>18/7/2021)

Giá: 3.465.000 đ/Khách

Thời gian: 04 ngày 04 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(VL.HE05) Hòn Sơn Rái (KH: 12/06–>13/06/2021, 26/06–>27/06/21, 17/07–>18/07/2021, 31/07–>01/8/2021)

Giá: 1.560.000 đ/Khách

Thời gian: 02 ngày 01 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Bằng xe + Tàu Cao tốc
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(VL.HE04) Nam Du Hòn ngọc Phương Nam ( 5–>6/06/2021, 19/6–>20/06/2021, 03/07–>04/07/2021, 24/07–>25/07/2021)

Giá: 1.850.000 đ/Khách

Thời gian: 02 ngày 01 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Bằng xe + Tàu Cao tốc
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(VL.HE03) ” Điểm tham quan hoàn toàn mới ” – Đà Lạt- Bali Việt Nam- Lạc Tiên Giới- Que Garden (KH: 03/6-06/06/2021, 17/6-20/06/2021, 08/7-11/07/2021, 22/7-25/07/2021)

Giá: 2.630.000 đ/Khách

Thời gian: 03 ngày 03 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(VL.HE02) Côn Đảo Vùng đất thiêng (Thứ 7 hàng tuần)

Giá: 2.390.000 đ/Khách

Thời gian: 02 ngày 01 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(VL.HE01) Đảo Bình Ba – Nha Trang (KH: 10/06-13/06/21, 24/06-27/06/21, 15/07-18/07/21, 28/07-31/07/21)

Giá: 2.750.000 đ/Khách

Thời gian: 03 ngày 03 đêm
Ngày khởi hành: 10/06/2021
Ngày về: 13/06/2021
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(VL.MB04) HÀ NỘI – TRÀNG AN – BÁI ĐÍNH – HẠ LONG – KDL YÊN TỬ (KH: Thứ 5 hàng tuần)

Giá: 6.480.000 đ/Khách

Thời gian: 04 ngày 03 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Bằng Máy bay + xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(VL.MT06) ĐÀ NẴNG – SƠN TRÀ – RỪNG DỪA BẢY MẪU – HỘI AN – BÀ NÀ (Khởi hành : Thứ 5 & 7 hàng tuần)

Giá: 6.570.000 đ/Khách

Thời gian: 04 ngày 03 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Bằng máy bay + xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(VL.MT05) ĐÀ NẴNG – SƠN TRÀ – CÙ LAO CHÀM – HỘI AN – BÀ NÀ (KH: Thứ 5 & 7 hàng tuần)

Giá: 6.770.000 đ/Khách

Thời gian: 04 ngày 03 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Bằng máy bay + Xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(VL.MB03) HÀ NỘI – HẠ LONG – HÀ NỘI “NGỦ TÀU VIP” (KH: Thứ 07 hàng tuần)

Giá: 7.580.000 đ/Khách

Thời gian: 04 ngày 03 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Bằng máy bay + Xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(VL.MB01) HÀ NỘI – LÀO CAI – SAPA (Khởi hành: Thứ 7 hàng tuần)

Giá: 7.280.000 đ/Khách

Thời gian: 04 ngày 03 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Bằng máy bay + Xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(VL.MT02) ĐÀ NẴNG – SƠN TRÀ – TRÀ – RỪNG DỪA BẢY MẪU – HỘI AN – BÀ NÀ (KH: Thứ 5 và 7 Hàng tuần)

Giá: 6.120.000 đ/Khách

Thời gian: 03 ngày 02 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng máy bay
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(VL.MT03) ĐÀ NẴNG – SƠN TRÀ – HỘI AN – BÀ NÀ – HUẾ – ĐỘNG PHONG NHA (KH: Thứ 4 & 7 hàng tuần)

Giá: 7.720.000 đ/Khách

Thời gian: 05 ngày 04 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng máy bay
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(VL.MT01) ĐÀ NẴNG – SƠN TRÀ – CÙ LAO CHÀM – HỘI AN – BÀ NÀ (KH: Thứ 5 và 7 hàng tuần)

Giá: 6.370.000 đ/Khách

Thời gian: 03 ngày 02 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng máy bay
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(VL.MT04) ĐÀ NẴNG – SƠN TRÀ – HỘI AN – BÀ NÀ – CỐ ĐÔ HUẾ (KH:Thứ 4 & 7 hàng tuần)

Giá: 6.820.000 đ/Khách

Thời gian: 04 ngày 03 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng máy bay
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(VL.MB02) HÀ NỘI – TRÀNG AN – BÁI ĐÍNH – HẠ LONG – KDL YÊN TỬ – SAPA (KH: Thứ 5 hàng tuần)

Giá: 8.980.000đ

Thời gian: 06 ngày 05 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng máy bay
Điểm khởi hành: Đồng Tháp