Tour trong nước - dành cho cơ quan

(NDCQ.BBNT08) Nha Trang – Dốc Lết

Giá: Chỉ từ 2.400.000 đ/Khách

Thời gian: 04 ngày 03 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.BBNT07) Nha Trang – KDL Hòn Lao Đảo Khỉ

Giá: Chỉ từ 2.450.000 đ/Khách

Thời gian: 04 ngày 03 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.BBNT04) Nha Trang – Bãi Sạn

Giá: Chỉ từ 1.995.000 đ/Khách

Thời gian: 03 ngày 03 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.BBNT03) Du ngoạn 4 đảo Nha Trang

Giá: Chỉ từ 2.400.000 đ/Khách

Thời gian: 04 ngày 03 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.BBNT02) Khám phá đảo tôm hùm Bình Ba

Giá: Chỉ từ 1.695.000 đ/Khách

Thời gian: 02 ngày 02 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.BBNT01) Đảo Bình Ba- Nha Trang

image_placeholder

Giá: Chỉ từ 2.115.000 đ/Khách

Thời gian: 03 ngày 03 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp