Tour vé lẻ Tháng 10

(VL-NĐTB01 ) KHÁM PHÁ TÂY BẮC MÙA LÚA CHÍN – NỘI BÀI– MỘC CHÂU- MƯỜNG PHĂNG – ĐIỆN BIÊN- SA PA (KH: Hàng ngày từ Tháng 09-11 )

Giá: 10.615.000 đ/Khách

Thời gian: 05 ngày 04 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng máy bay
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(VL-NĐĐB01 )KHÁM PHÁ ĐÔNG BẮC MÙA HOA TAM GIÁC MẠCH (KH: Hàng ngày, Từ tháng 09-11 )

Giá: 11.815.000 đ/Khách

Thời gian: 06 ngày 05 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng máy bay
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(VL-NN04) CAO HÙNG – GIA NGHĨA ĐÀI TRUNG – ĐÀI BẮC ( KH: Hàng tuần từ Tháng 09-11 )

Giá: 10.588.000 đ/Khách

Thời gian: 05 ngày 04 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng máy bay
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

( VL-NN02 ) TOKYO NÚI PHÚ SĨ – NIKKO ( KH: 26/10-30/10 )

Giá: 29.990.000 đ/Khách

Thời gian: 05 ngày 04 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng máy bay
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(VL-NN01 ) Khám phá đảo ngọc: ĐÀI LOAN ĐÀI BẮC – ĐÀI TRUNG – GIA NGHĨA – CAO HÙNG

Giá: 8.990.000 đ/Khách

Thời gian: 04 ngày 04 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng máy bay
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

SEOUL – ĐẢO NAMI – CẦU KÍNH EVERLAND – SHOPPING ( KH: 30/10 – 03/11/2019 )

Giá: 15.745.000 đ/khách

Thời gian: 05 ngày 04 đêm
Ngày khởi hành: 30/10/2019
Ngày về: 03/11/2019
Phương tiện: Bằng máy bay
Điểm khởi hành: Đồng Tháp