Tour Vé lẻ nước ngoài Tháng 01 - 04/2020

(VL-NNĐL03) KHÁM PHÁ ĐẢO NGỌC ĐÀI LOAN (KH: Tháng 01-04/2020)

Giá: 9.990.000 đ/Khách

Thời gian: 05 ngày 04 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Bằng máy bay + Xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(VL-NNĐL02) KHÁM PHÁ ĐẢO NGỌC ĐÀI LOAN ( KH: Từ tháng 01-4/2020)

Giá: 9.990.000 đ/Khách

Thời gian: 04 ngày 04 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Bằng máy bay + Xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(VL-NNĐL01) DU XUÂN ĐÀI LOAN MÙA HOA ANH ĐÀO (KH: 06/03 – 10/03/2020)

Giá: 12.890.000 đ/Khách

Thời gian: 05 ngày 04 đêm
Ngày khởi hành: 06/03/2020
Ngày về: 10/03/2020
Phương tiện: Bằng máy bay + Xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp