Tour trong nước - dành cho cơ quan

(NDCQ.MB03) Sắc màu Phương Bắc Hà Nội – Hạ Long- Yên Tử

Giá: Chỉ từ 3.340.000 đ/Khách

Thời gian: 04 ngày 03 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng Máy bay
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.MB02) Hà Nội – Hạ Long- Yên Tử-Sa pa Chinh phục đỉnh Fansipan

Giá: Chỉ từ 5.480.000 đ/Khách

Thời gian: 06 ngày 05 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng Máy bay
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.MB01) Hà Nội – Hạ Long- Yên Tử-Sapa Chinh phục đỉnh Fansipan

Giá: Chỉ từ 5.100.000 đ/Khách

Thời gian: 05 ngày 04 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng Máy bay
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.BBNT09) Nha Trang – Khám phá thế giới giải trí Vinpearland

Giá: Chỉ từ 2.710.000 đ/Khách

Thời gian: 03 ngày 03 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.BBNT08) Nha Trang – Dốc Lết

Giá: Chỉ từ 2.330.000 đ/Khách

Thời gian: 04 ngày 03 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.BBNT07) Nha Trang – KDL Hòn Lao Đảo Khỉ

Giá: Chỉ từ 2.335.000 đ/Khách

Thời gian: 04 ngày 03 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.BBNT06) Nha Trang – Đà Lạt

Giá: Chỉ từ 2.720.000 đ/Khách

Thời gian: 05 ngày 04 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.BBNT05) Nha Trang- Đà Lạt

Giá: Chỉ từ 2.330.000 đ/Khách

Thời gian: 04 ngày 04 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.BBNT04) Nha Trang – Bãi Sạn

Giá: Chỉ từ 1.860.000 đ/Khách

Thời gian: 03 ngày 03 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.BBNT03) Du ngoạn 4 đảo Nha Trang

Giá: Chỉ từ 2.280.000 đ/Khách

Thời gian: 04 ngày 03 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.BBNT02) Khám phá đảo tôm hùm Bình Ba

Giá: Chỉ từ 1.625.000 đ/Khách

Thời gian: 02 ngày 02 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.BBNT01) Đảo Bình Ba- Nha Trang

image_placeholder

Giá: Chỉ từ 1.940.000 đ/Khách

Thời gian: 03 ngày 03 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp