Tour trong nước - dành cho cơ quan

(NDCQ.PTNT01) Ninh Chữ – Khám phá đảo Bình Hưng

Giá: Chỉ từ 1.960.000 đ/Khách

Thời gian: 03 ngày 02 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.DL05) Đà Lạt – Vườn rau Thủy Canh

Giá: Chỉ từ 1.950.000 đ/Khách

Thời gian: 03 ngày 03 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.DL04) Sắc Hoa Đà Lạt

Giá: Chỉ từ 2.340.000 đ/Khách

Thời gian: 04 ngày 03 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.DL03) Sắc Hoa Đà Lạt

Giá: Chỉ từ 1.860.000 đ/Khách

Thời gian: 03 ngày 02 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.DL02) Đà Lạt – KDL Thác Đamb’ri

Giá: Chỉ từ 2.380.000 đ/Khách

Thời gian: 04 ngày 03 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.DL01) Đà Lạt – Trang trại bò sữa DalatMilk – Cánh đồng hoa bướm

Giá: Chỉ từ 1.975.000 đ/Khách

Thời gian: 03 ngày 03 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.1NGAY10) Vũng Tàu – Nhà úp ngược

Giá: Chỉ từ 650.000 đ/Khách

Thời gian: 01 ngày
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.1NGAY09) Tiền Giang – Bến Tre

Giá: Chỉ từ 435.000 đ/Khách

Thời gian: 01 ngày
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.1NGAY08) Tây Ninh – Căn Cứ Trung Ương Cục Miền Nam

Giá: Chỉ từ 565.000 đ/Khách

Thời gian: 01 ngày
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.1NGAY07) KDL Lâm Viên Núi Cấm – Châu Đốc

Giá: Chỉ từ 530.000 đ/Khách

Thời gian: 01 ngày
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.1NGAY11) Long Hải – Dinh Cô

Giá: Chỉ từ 610.000 đ/Khách

Thời gian: 01 ngày
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.1NGAY06) Khám phá đảo Hải Tặc

Giá: Chỉ từ 695.000 đ/Khách

Thời gian: 01 ngày
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.1NGAY05) Khám phá đảo Bà Lụa – Ba Hòn Đầm

Giá: Chỉ từ 700.000 đ/Khách

Thời gian: 01 ngày
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.1NGAY04) Hà Tiên Thập Cảnh

Giá: Chỉ từ 610.000 đ/Khách

Thời gian: 01 ngày
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.1NGAY03) Đảo khỉ Cần Giờ

Giá: Chỉ từ 555.000 đ/Khách

Thời gian: 01 ngày
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.1NGAY01) Bạc Liêu – Phật Mẹ Nam Hải

Giá: Chỉ từ 525.000 đ/Khách

Thời gian: 01 ngày
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.MT15) Phú Quốc Thiên Biển Đường Xanh Câu Cá & Lặn Ngắm San Hô

Giá: Chỉ từ 2.560.000 đ/Khách

Thời gian: 03 ngày 02 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng phà
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.MT14) Đảo Ngọc Phú Quốc

Giá: Chỉ từ 2.225.000 đ/Khách

Thời gian: 03 ngày 02 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về máy bay
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.MT13) Đảo Ngọc Phú Quốc

Giá: Chỉ từ 2.565.000 đ/Khách

Thời gian: 03 ngày 02 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi máy bay về tàu
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.MT12) Phú Quốc đảo Ngọc Câu cá trên biển & lặn ngắm san hô

Giá: Chỉ từ 2.540.000 đ/Khách

Thời gian: 03 ngày 02 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng tàu
Điểm khởi hành: Đồng Tháp