Tour trong nước - dành cho cơ quan

(NDCQ.TNG06) Buôn Ma Thuột – Buôn Đôn

Giá: Chỉ từ 1.890.000 đ/Khách

Thời gian: 03 ngày 03 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.TNG05) Buôn Ma Thuột – Buôn Đôn – Nha Trang

Giá: Chỉ từ 2.850.000 đ/Khách

Thời gian: 05 ngày 04 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.TNG04) Huyền thoại Tây nguyên Buôn Ma Thuột – Gia Lai-Komtum

Giá: Chỉ từ 3.170.000 đ/Khách

Thời gian: 05 ngày 04 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.TNG03) Buôn Ma Thuột – Buôn Đôn – Đà Lạt

Giá: Chỉ từ 2.800.000 đ/Khách

Thời gian: 05 ngày 04 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.TNG02) Buôn Ma Thuột – Buôn Đôn – Đà Lạt

Giá: Chỉ từ 2.420.000 đ/Khách

Thời gian: 04 ngày 04 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.TNG01) Tây Nguyên huyền thoại Buôn Ma Thuột – Buôn Đôn

Giá: Chỉ từ 2.320.000 đ/Khách

Thời gian: 04 ngày 03 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.VTCD09) Vũng Tàu – Đà Lạt

Giá: Chỉ từ 2.295.000 đ/Khách

Thời gian: 04 ngày 03 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.VTCD08) Vũng Tàu – Vịnh Marina – Trang trại Cừu Suối Nghệ

Giá: Chỉ từ 1.285.000 đ/Khách

Thời gian: 02 ngày 01 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.VTCD07) Vũng Tàu – Trang trại Cừu Suối Nghệ

Giá: Chỉ từ 1.135.000 đ/Khách

Thời gian: 02 ngày 01 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.VTCD06) Long Hải -Vũng Tàu

Giá: Chỉ từ 1.185.000 đ/Khách

Thời gian: 02 ngày 01 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.VTCD05) Côn Đảo lịch sử Thiên nhiên kỳ vỹ – Lịch sử oai hùng

Giá: Chỉ từ 2.900.000 đ/Khách

Thời gian: 03 ngày 02 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng tàu cao tốc
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.VTCD04) Côn Đảo Huyền Thoại

Giá: Chỉ từ 2.230.000 đ/Khách

Thời gian: 02 ngày 01 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng tàu cao tốc
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.VTCD03) Côn Đảo lịch sử

Giá: Chỉ từ 2.670.000 đ/Khách

Thời gian: 03 ngày 02 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng máy bay
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.VTCD02) Côn Đảo Khám phá Hòn Bảy Cạnh

Giá: Chỉ từ 3.115.000 đ/Khách

Thời gian: 03 ngày 02 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng tàu cao tốc
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.VTCD01) Bình Châu – Trang trại cừu Suối Nghệ – Vũng Tàu

Giá: Chỉ từ 1.235.000 đ/Khách

Thời gian: 02 ngày 01 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.PTNT06) Phan Thiết – Ninh Chữ – Vịnh Vĩnh Hy

Giá: Chỉ từ 1.930.000 đ/Khách

Thời gian: 03 ngày 03 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.PTNT05) Phan Thiết – Lâu đài rượu Vang

Giá: Chỉ từ 1.255.000 đ/Khách

Thời gian: 02 ngày 02 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.PTNT04) Phan Thiết – Lâu đài rượu Vang – KDL Tà Cú

Giá: Chỉ từ 1.245.000 đ/ Khách

Thời gian: 02 ngày 02 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.PTNT03) Phan Thiết – Mũi Né -KDL Tà Cú

Giá: Chỉ từ 1.850.000 đ/Khách

Thời gian: 03 ngày 02 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.PTNT02) Phan Thiết – Đà Lạt

Giá: Chỉ từ 2.310.000 đ/Khách

Thời gian: 04 ngày 04 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp