Tour Phú Yên

(NDCQ.PYQN01) Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh Phú Yên- Quy Nhơn Khám Phá Đảo Kỳ Co- Eo Gió

Giá: Chỉ từ 5.395.000 đ/Khách

Thời gian: 04 ngày 03 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng máy bay
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.PYQN02) Về Xứ Nẫu Quy Nhơn- Phú Yên KhámPhá Eo Gió- Đảo Kỳ Co

Giá: Chỉ từ 4.430.000 đ/Khách

Thời gian: 04 ngày 04 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi tàu lửa về máy bay
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.PYQN03) Về Xứ Nẫu Phú Yên- Quy Nhơn Khám Phá Đảo Kỳ Co- Eo Gió

Giá: Chỉ từ 4.515.000 đ/Khách

Thời gian: 05 ngày 04 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng tàu lửa
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.PYQN04) Phú Yên- Quy Nhơn Gành đá Đĩa- Khám Phá Đảo Kỳ Co

Giá: Chỉ từ 3.815.000 đ/Khách

Thời gian: 04 ngày 04 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng tàu lửa
Điểm khởi hành: Đồng Tháp