Tour Du lịch Đồng Tháp Mùa nước nổi (30/8-30/10)

(DLĐT- MNNC03) Cánh Đồng Hoa Hồng Làng Hoa Sa Đéc

Giá: 980.000 đ/Khách

Thời gian: 02 ngày 01 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(DLĐT- MNNC02) Đồng Tháp Mùa Nước Nổi “VQG Tràm Chim Làng Hoa Sa Đéc”

Giá: 1.135.000 đ/Khách

Thời gian: 02 ngày 01 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(DLĐT- MNNC01) Đồng Tháp Mùa Nước Nổi “KDL Sinh Thái Gáo Giồng – VQG Tràm Chim”

Giá: 1.360.000 đ/Khách

Thời gian: 02 ngày 01 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp