Sắc Xuân Đồng Tháp 2021

(ĐT-SXĐT01) Tuần Lễ Văn Hóa DL Đồng Tháp 2020 – Làng Hoa Sa Đéc – Sa Nhiên Garden Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê – Quýt Hồng Lai Vung

Giá: Chỉ từ 405.000 đ/Khách

Thời gian: 01 ngày
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(ĐT-SXĐT03) Tuần Lễ Văn Hóa DL Đồng Tháp 2020- Làng Hoa Sa Đéc Cánh đồng Hoa Hồng VQG Tràm Chim

Giá: Chỉ từ 1.165.000 đ/Khách

Thời gian: 02 ngày 01 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(ĐT-SXĐT02) Tuần Lễ VH Du Lịch Đồng Tháp 2020 Sa Đéc – Cánh Đồng Hoa Hồng – Khu Ẩm Thực Cúc Mâm Xôi Làng Hoa Sa Đéc – Quýt Hồng Lai Vung

Giá: Chỉ từ 1.120.000 đ/Khách

Thời gian: 02 ngày 01 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp