Sắc Xuân Đồng Tháp 2019

(SXĐT03) Sắc Xuân Đồng Tháp 2019

Giá: Chỉ từ 350.000 đ/Khách

Thời gian: 01 ngày
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(SXĐT02) Sắc Xuân Đồng Tháp 2019 ( Lễ Hội hoa Xuân Sa Đéc 29/01 – 02/02/2019 )

Giá: Chỉ từ 1.020.000 đ/Khách

Thời gian: 02 ngày 01 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(SXĐT01) Sắc Xuân Đồng Tháp 2019

Giá: Chỉ từ 1.090.000 đ/Khách

Thời gian: 02 ngày 01 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp