Lễ Hội Quýt Hồng Lai Vung

(LEHOIQUYT-02) “Lễ Hội Quýt Hồng Lai Vung diễn ra từ ngày 05/01 – 08/01/2023” VQG Tràm Chim Làng Hoa Sa Đéc Vườn Hồng Tư Tôn

Giá: Chỉ từ 1.435.000 đ/Khách

Thời gian: 02 ngày 01 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(LEHOIQUYT-01) “Lễ Hội Quýt Hồng Lai Vung diễn ra từ ngày 05/01 – 08/01/2023” Làng Hoa Sa Đéc – Sa Nhiên Garden Quýt Hồng Lai Vung

Giá: Giá từ 535.000 đ/Khách

Thời gian: 01 ngày
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp