Khám phá Du lịch Miền Tây

(DLĐT04) KDT CỤ PHÓ BẢNG NGUYỄN SINH SẮC – KDL SINH THÁI GÁO GIỒNG

Giá: Chỉ từ 415.000 đ/Khách

Thời gian: 01 ngày
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(DLĐT02) KDL Happy Land Hùng Thy – Vườn Hồng Tư Tôn

Giá: Chỉ từ 535.000 đ/Khách

Thời gian: 01 ngày
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(DLĐT01) Rừng Tràm Xẻo Quýt – KDT Cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc

Giá: Chỉ từ 375.000 đ/Khách

Thời gian: 01 ngày
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp