Lâm Đồng

(NDCQ.NTG01) Buôn Ma Thuột- Đà Lạt

Giá: Chỉ từ 4.925.000 đ/Khách

Thời gian: 4 ngày 4 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: đi bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.TNG05) KDL Tà Đùng- Buôn Ma Thuột- Đà Lạt

Giá: Chỉ từ 4.760.000 đ/Khách

Thời gian: 05 ngày 04 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.DL11) Điểm Checkin hoàn toàn mới Đà Lạt – Mongo Land Fresh Garden – Cafe Hồ Trên Mây

Giá: Giá chỉ từ 3.255.000 VNĐ/Khách

Thời gian: 03 ngày 02 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng máy bay
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.DL10) Đà Lạt – Chùa Linh Ẩn Tự Langbiang – Làng Cù Lần – Làng Hoa Vạn Thành- Cafe MeLinh

Giá: Giá chỉ từ 3.050.000 VNĐ/Khách

Thời gian: 03 ngày 03 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.DL09) KDL Tà Đùng – Vịnh Hạ Long Tây Nguyên Tuyệt tác giữa Đại ngàn Tây Nguyên Đà Lạt – Cà fe Hồ Trên Mây

Giá: Giá chỉ từ 3.175.000 đ/Khách

Thời gian: 03 ngày 03 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.DL08) Đà Lạt Ngàn Hoa Puppy Farm – Mongo Land -Me Linh Coffee

Giá: Chỉ từ 2.845.000 VNĐ/Khách

Thời gian: 03 ngày 03 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.DL07) Đà Lạt – Langbiang- Giao lưu cồng chiêng Vườn Hoa Thành Phố -Fresh Garden

Giá: Giá chỉ từ 3.040.000 VNĐ/Khách

Thời gian: 03 ngày 03 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(VL.LE2.9-1) Điểm Checkin hoàn toàn mới “Đà Lạt – Bảo Tháp Kinh Luân Cà Fe Mê Linh ” ( KH: 01/9-04/9/2023 )

Giá: Từ 3.750.000VNĐ/Khách

Thời gian: 3 ngày 3 đêm
Ngày khởi hành: 01/09/2023
Ngày về: 04/09/2023
Phương tiện: đi bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.DL06) KDL Thác Đamb’ri -Fresh Garden CF Me Linh – Vườn Cổ Tích TuTu Tula

Giá: Chỉ từ 3.795.000 đ/Khách

Thời gian: 04 ngày 03 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.DL05) Điểm Checkin hoàn toàn mới Đà Lạt – Green Hills Fresh Garden – Cà Fe Hồ Trên Mây

Giá: Chỉ từ 3.060.000 đ/Khách

Thời gian: 03 ngày 03 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.DL04) Xứ sở ngàn Thông Đà Lạt Thung Lũng Tình Yêu – Mongo Land – Puppy Farm

Giá: Giá chỉ từ 3.115.000 đ/Khách

Thời gian: 03 ngày 03 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.DL03) Đà Lạt Điểm mới KDL Madagui -An Sơn Hồ -Fresh Garden

Giá: Chỉ từ 3.730.000 đ/Khách

Thời gian: 04 ngày 03 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.DL02) Đà Lạt – Phan Thiết

Giá: Giá chỉ từ 3.865.000 đ/Khách

Thời gian: 04 ngày 04 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp

(NDCQ.DL01) Đà Lạt Thác Đatanla – Puppy Farm Me Linh Coffee

Giá: Giá chỉ từ 3.025 đ/Khách

Thời gian: 03 ngày 03 đêm
Ngày khởi hành:
Ngày về:
Phương tiện: Đi về bằng xe
Điểm khởi hành: Đồng Tháp