Tìm Kiếm

Điểm khởi hành

Chọn loại tour

Số Ngày

 • BẢNG GIÁ TOUR HÈ 2018
 • LỊCH KHỞI HÀNH TUOR VÉ LẺ HÈ 2018
 • BẢNG GIÁ TOUR NƯỚC NGOÀI 2018
 • BẢNG GIÁ TOUR DU LỊCH TRONG NƯỚC NĂM 2018
 • LỊCH KHỞI HÀNH TUOR VÉ LẺ HÈ 2018
 • BẢNG GIÁ TOUR NƯỚC NGOÀI 2018

Tin Tức : Tin hoạt động

Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2016

17:00 PM, 31-5-16

Ngày 30/5/16, tại Hội trường Khách sạn Sông Trà, Công ty cổ phần Du lịch Đồng Tháp đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2016. Đại hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng trong đó có mục tiêu: doanh thu 90 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 06 tỷ đồng cho năm 2016.

 

Ông Lê Đình Lịch, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Công ty phát biểu khai mạc đại hội

Đến tham dự Đại hội, có Bà Lê Thị Nguyệt Thu, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Tháp, ông Lê Đình Lịch, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Tháp, các thành viên HĐQT, Ban Kiểm Soát, cơ quan báo chí và cùng 67 cổ đông của Công ty đại diện cho 99.98% cổ phần.

 

 

Toàn cảnh đại hội

Đại hội đã nghe và thảo luận các vấn đề về báo cáo và các tờ trình như: Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2015 và nhiệm vụ năm 2016; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016; Tờ trình báo cáo chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2015; Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015; Tờ trình báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán; Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2016; Tờ trình mức chi thù lao của HĐQT và BKS năm 2016. Đồng thời, giải quyết một số nội dung quan trọng khác.

 

 

Đoàn chủ tịch giải trình các ý kiến đóng góp của Cổ đông

Đại hội đã thảo luận, tiếp thu, giải trình về các ý kiến đóng góp của các cổ đông, với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao các nội dung chương trình, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty đã thành công tốt đẹp. Thành công của Đại hội là cơ sở và nền tảng để Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Tháp ngày càng phát triển và mang lại lợi ích cho cổ đông.

 

T.Nghĩa


Thông Tin Quảng Cáo

 • Du lịch Singapore
 • Du Lịch Campuchia
 • Tour Di Sản Miền Trung
 • Du lịch Mỹ
 • Logo du lich Viet Nam
 • Đại lý vé máy bay
 • Thông tin tuyển dụng
 • Thông báo tuyển dụng Kế toán
 • Hỗ Trợ Trực Tuyến

  Khách sạn Bông Hồng

  (067) 3868 288 - 0939 067 801

  Đại lý vé máy bay

  (067) 3873025 - 0943125025

  Khách sạn Sa Đéc

  (067) 3861 430 - 0939 067 801

  Mekong Resort

  (067)3.563.774 - 0939857771

  Nhà cổ Huỳnh Thuỷ Lê

  (067).3.773.937 - 0939533523

  Khách Sạn Sao Mai

  02776.268.268

  Tư vấn Du Lịch

  (067) 3873 026 - 0919 239 383

  Liên kết website